สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก

Bankiewhuayberg School



คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (​Integrity and Transparency Assessment: ITA)



โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก

  • Bankiewhuayberg School
    182 ม.2 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์: 0931371374
    E-MAIL: kwan_1234_love@hotmail.co.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก