สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก

Bankiewhuayberg Schoolตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (Covid 19)

วันที่กิจกรรม : 2021-09-06

รายชื่อนักเรียนที่จะสามารถตรวจสอบได้ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่สถานศึกษารายงานและยืนยัน/รับรอง จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่านั้น


แกลอรี่


โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก

  • Bankiewhuayberg School
    182 ม.2 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์: 0931371374
    E-MAIL: kwan_1234_love@hotmail.co.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก